DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Skærpiber i 2014.

Forekomst af Skærpiber i Danmark 2003-2013. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18115 lokaliteter i DOFbasen
Der er 14.948.785 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.


    FOKUS  


Nu kan du angive eksakt position på dine observationer. På indtastningssiden findes der et lille kort hvor du kan markere fuglenes position med en cirkel, efter du har valgt lokalitet. Du kan justere cirklens radius for at angive det område fuglen er iagttaget i, for at markere større fugleflokke eller for at angive eventuel usikkerhed på positionen.

Der er i alt indtastet 21433 georefererede fund i DOFbasen, heraf 5 i dag.

Det er vores håb at vi fremadrettet vil få rigtig mange georeferede observationer i DOFbasen, da denne type data har mange anvendelsesmuligheder.


    NYT PÅ DOFBASEN  

12/11/2014: Opdaterede DKU retningslinier.
19/10/2014: Gråstrubet Drossel oprettet.
16/10/2014: Georefereret statistik.
20/09/2014: DOF-Vestsjælland slår rekord.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 27. NOVEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2012:Topskarv(2)
 Ederfugl, Nordlig (borealis)(1)
 Mongolsk Piber(10)
 Brun Tornskade(2)
2011:Spurveugle(3)
2010:Brilleand(1)
2009:Jagtfalk(1)
 Gråvinget Måge(4)
2005:Jagtfalk(4)
 Præriemåge(2)

Se hele listen her.
(0.237 sekunder)