DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  


Forekomst af Skestork i Danmark 2008-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    FÆNOLOGI  


Seneste 5 førstegangs-iagttagelser i 2015:

02/05/2015:Natravn
02/05/2015:Hvidskægget Sanger (SU)
01/05/2015:Hvepsevåge
01/05/2015:Hvidhalset Fluesnapper
01/05/2015:Grå Fluesnapper

Se alle førstegangs-observationer i 2015.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18259 lokaliteter i DOFbasen
Der er 15.742.472 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.


    FOKUS  


I Bededagsferien 2.-3. maj 2015 gennemføres den årlige landsdækkende NOVANA forårsoptælling af knortegæs. Derudover foretages i år også en forårsoptælling af hjejler, der kun gennemføres hvert 6. år.
Alle aktive feltornitologer opfordres hermed til at bidrage med georefererede optællinger af arterne. Data vil blive bearbejdet til den årlige NOVANA rapport samt Fugleåret.

Evt. spørgsmål kan stilles til Thomas Eske Holm, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.


    NYT PÅ DOFBASEN  

01/05/2015: Månedsrekord.
23/04/2015: Lange svartider på DOFbasen.
04/03/2015: Tre burfugle oprettet som indtastningsarter.
28/01/2015: Genaktivering af søgekort.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 04. MAJ  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2014:Hvidskægget Sanger(6)
2013:Stellersand(2)
2012:Stylteløber(1)
 Gul Vipstjert, Sorthovedet (feldegg)(7)
2011:Stor Skrigeørn(4)
 Citronvipstjert(5)
2010:Jagtfalk(1)
 Vandrefalk, Sibirisk (calidus)(1)
 Langnæbbet Sneppeklire(15)
2009:Topskarv(1)

Se hele listen her.
(0.147 sekunder)