DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Gærdesmutte i 2014.

Forekomst af Gærdesmutte i Danmark 2003-2013. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  


Flest anvendte lokaliteter pr. observatør i 2014:

1872:Svend Aage Linderström
978:Klaus Malling Olsen
949:Tim Andersen
927:Thomas Varto Nielsen
702:Erhardt Edmund Ecklon

Se alle bidragydere i 2014.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18103 lokaliteter i DOFbasen
Der er 14.724.963 observationer i DOFbasen


    FOKUS  


Nu kan du angive eksakt position på dine observationer. På indtastningssiden findes der et lille kort hvor du kan markere fuglenes position med en cirkel, efter du har valgt lokalitet. Du kan justere cirklens radius for at angive det område fuglen er iagttaget i, for at markere større fugleflokke eller for at angive eventuel usikkerhed på positionen.

Der er i alt indtastet 5805 georefererede fund i DOFbasen, heraf 0 i dag.

Positionerne kan ses under observationer samt på søgesiden. Man kan se positionen for en observation ved at klikke på dette ikon:

Det er vores håb at vi fremadrettet vil få rigtig mange georeferede observationer i DOFbasen, da denne type data har mange anvendelsesmuligheder.


    NYT PÅ DOFBASEN  

20/09/2014: DOF-Vestsjælland slår rekord.
19/06/2014: Nye fænologigrafer.
26/05/2014: DOF´s udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata.
13/04/2014: Millioner af observationer.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 01. OKTOBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2013:Sort Ibis(5)
2012:Topskarv(3)
 Dværgørn(1)
 Høgeugle(34)
2011:Stor Skrigeørn(4)
 Sorthovedet Sanger(1)
2009:Balearskråpe(3)
2008:Prærieløber(1)
2004:Topskarv(4)
 Bonapartemåge(7)

Se hele listen her.
(0.129 sekunder)