DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med observationer (rød) og ynglepar (blå) af Sivsanger i 2014.

Forekomst af Sivsanger i Danmark 2003-2013. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    OBSERVATIONER  

Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.

    STATISTIK  

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18129 lokaliteter i DOFbasen
Der er 15.023.804 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.


    FOKUS  


I weekenden d. 10. og 11. januar tælles der Røde Glenter i hele Europa, og med et stadigt større antal overvintrende fugle i Danmark, er det vigtigt at vi også bidrager med optællinger fra de danske overvintringspladser.

Læs mere om optællingen her, og se hvordan du også kan bidrage.


    NYT PÅ DOFBASEN  

19/12/2014: Ændret rækkefølge for artsliste under indtastning.
12/11/2014: Opdaterede DKU retningslinier.
19/10/2014: Gråstrubet Drossel oprettet.
16/10/2014: Georefereret statistik.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 22. DECEMBER  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2013:Ismåge(52)
 Sneugle(48)
 Høgeugle(2)
 Mellemflagspætte(11)
2012:Lille Bjergand(6)
2011:Topskarv(1)
 Spurveugle(2)
 Nonnestenpikker(2)
2008:Sortstrubet Drossel(1)
2005:Høgeugle(10)

Se hele listen her.
(0.535 sekunder)