DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Tornsanger i 2015.

Forekomst af Tornsanger i Danmark 2004-2014. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    FÆNOLOGI  


Seneste 5 førstegangs-iagttagelser i 2015:

25/04/2015:Sort Stork
25/04/2015:Mursejler
25/04/2015:Rødrygget Svale
25/04/2015:Gul Vipstjert, Nordlig (...
25/04/2015:Havesanger

Se alle førstegangs-observationer i 2015.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18249 lokaliteter i DOFbasen
Der er 15.692.387 observationer i DOFbasen
DOFbasen anvender cookies. Dette accepterer du, når du bruger siden. Læs mere.


    FOKUS  


I Bededagsferien 2.-3. maj 2015 gennemføres den årlige landsdækkende NOVANA forårsoptælling af knortegæs. Derudover foretages i år også en forårsoptælling af hjejler, der kun gennemføres hvert 6. år.
Alle aktive feltornitologer opfordres hermed til at bidrage med georefererede optællinger af arterne. Data vil blive bearbejdet til den årlige NOVANA rapport samt Fugleåret.

Evt. spørgsmål kan stilles til Thomas Eske Holm, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.


    NYT PÅ DOFBASEN  

23/04/2015: Lange svartider på DOFbasen.
04/03/2015: Tre burfugle oprettet som indtastningsarter.
28/01/2015: Genaktivering af søgekort.
22/12/2014: Glædelig jul med mange observationer.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 26. APRIL  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2014:Dværgørn(16)
2013:Stellersand(3)
 Høgeugle(5)
2012:Amerikansk Pibeand(1)
2010:Jagtfalk(3)
2009:Korttået Lærke(9)
2008:Topskarv(1)
 Ørnevåge(17)
 Stor Skrigeørn(12)
2006:Hvidskægget Terne(3)

Se hele listen her.
(0.267 sekunder)