DOFbasen
DOF logo
    GENVEJE  


    DANMARKS FUGLE  

Lokaliteter med Dværgfalk i 2014.

Forekomst af Dværgfalk i Danmark 2003-2013. Se graf og farvekoder.

    DOKUMENTATION  

Seneste foto som er uploadet til en observation. Se observationen her.

Hør seneste lydfil som er uploadet til en observation. Se observationen her.

    FOREIGNERS  

Worldbirds

Introduction to DOFbasen
    LOKALITETER MED OBSERVATIONER  


    ANTAL OBSERVATIONER  


Antal observationer pr. dag de seneste 14 dage:


Se også fordelingen af observationer lokalafdelingerne imellem.


    STATISTIK  


Flest indtastede arter pr. observatør i 2014:

287:Jørgen Hulbæk Christiansen
279:Christian A. Jensen
279:Tim Andersen
270:Erhardt Edmund Ecklon
270:Klaus Malling Olsen

Se alle bidragydere i 2014.

 OM DOFBASEN 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over observationer af fugle
Alle kan udsøge data fra DOFbasen
Alle kan indtaste data i DOFbasen (når man er oprettet som bruger)
Der sker løbende kvalitetssikring af data i DOFbasen
DOFbasen er grundlaget for dataindsamlingen i DOFs projekter, og dermed fugle- og naturbeskyttelse i Danmark
Der kan indtastes på 18097 lokaliteter i DOFbasen
Der er 14.568.566 observationer i DOFbasen


    TEMAER  


Feltarbejdet er i gang! Der er nu åbent for indtastninger i Atlasbasen - klik på fanebladet Atlas i menuen øverst. Måske skal du trykke opdatér i din browser før det virker. Der kommer er lille Atlas III logo til syne når linket er indlæst korrekt. Alle som har en brugerprofil på DOFbasen kan indtaste Atlas-observationer.

Der er allerede fundet kvadratansvarlige til 1583 af 2255 kvadrater, hvilket er en rigtig flot tilslutning. Hvis du kunne tænke dig at blive ansvarlig for et eller flere af de resterende 672 kvadrater, kan du gøre det her.

Atlas III er DOFs tredje store atlasundersøgelse som forløber fra 2014-2017.
Du kan læse mere om projektet her.


    NYT PÅ DOFBASEN  

19/06/2014: Nye fænologigrafer.
26/05/2014: DOF´s udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata.
13/04/2014: Millioner af observationer.
07/04/2014: Indtast dine DOFbaseobs. i AtlasIII.

    SJÆLDNE FUGLE DEN 20. AUGUST  

De seneste 10 sjældne fugle der er indtastet fra tidligere år (antal observationer):

2013:Stylteløber(1)
2012:Hvidøjet And(2)
 Korttået Lærke(7)
2011:Sorthovedet Sanger(12)
 Rosenbrystet Tornskade(3)
 Rødhovedet Tornskade(2)
2010:Ellekrage(17)
2007:Hvidøjet And(1)
2003:Slangeørn(1)
2002:Cistussanger(2)

Se hele listen her.
(0.169 sekunder)