DOFbasen
DOF logo
    FÆNOLOGI  

Vælg art for visning af førstegangs-iagttagelser samt årsfordeling via diagram.

Art:

    DIAGRAMMER/KORT  Grafen viser det gennemsnitlige antal individer observeret af arten pr. tur;
indtastet i DOFbasen i perioden 2003-2012 fordelt på 10-dagesperioder
.
Tilfældig
Meget sjælden
Sjælden
Fåtallig
Ret almindelig
Almindelig
Meget almindelig


    MERE OM ARTEN  


Foto/copyright: Søren Kristoffersen

Forekomst af Blå Kærhøg i Danmark 2003-2012. Se graf og farvekoder.

Læs mere om Blå Kærhøg.
Seneste 14 dages obs. af Blå Kærhøg.
(0.115 sekunder)