Borris Hede

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0
Rørhøg0
Blå Kærhøg0
Urfugl0
Hjejle0
Tinksmed0
Mosehornugle0
Isfugl0
Vendehals0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2016000104 
2015000900 4 
2014000753 16 
2013000903 43 
20120001077 22 
2011000869 39 
2010000646 48 
2009000365 12 
2008000423 6 
2007000319 19 
2006000322 9 
2005000243 44 
2004000407 43 
2003000243 18 

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: hektar
Ejerforhold:

Sidevisninger
Denne måned: 194
Sidste måned: 798

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet